154 PROSTOVOLJCEV NA 1. DNEVU SODELOVANJA Z LOKALNO SKUPNOSTJO SKUPINE SIJ


Ljubljana, četrtek, 13. september 2018 – Sodelavci Skupine SIJ so včeraj kot prostovoljci z različnimi dobrodelnimi dejavnostmi v okviru 1. Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo pod sloganom »Jeklene vezi med nami« razveselili in pomagali ljudem v svojem domačem okolju na Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v Ljubljani. 154 prostovoljcev (117 sodelavcev Skupine SIJ in 37 športnikov) je včeraj več kot 300 delovnih ur, ki bi jih sicer preživeli na delovnem mestu, namenilo za prostovoljno opravljanje vrste aktivnosti za bolj urejeno, lepšo in bolj povezano lokalno skupnost na Jesenicah, Ravnah na Koroškem in v Ljubljani, s čimer so se zahvalili skupnosti za podporo uspešnega poslovanja Skupine SIJ.

V Skupini SIJ čutijo pripadnost in odgovornost do okolja, v katerem delajo in živijo. Skupina ne bi mogla poslovati brez podpore lokalnega okolja in dobrih odnosov s prebivalci Jesenic, Raven na Koroškem in njunih okoliških krajev. Tako na lokalni ravni s sponzorstvi in donacijami podpirajo programe množičnega športa in kulture ter izobraževalne in humanitarne dejavnosti, v katere so vključeni tudi zaposleni Skupine SIJ in njihovi družinski člani. V Skupini SIJ so se tokrat odločili, da v lokalno skupnost vrnejo del podpore, ki jo ta nudi njim, in poglobijo vezi še na drugačen način, s prostovoljnim delom. Včeraj zgodaj popoldne so v Skupini SIJ tako pripravili 1. Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo. Zaposleni, ki so želeli nekaj dobrega storiti za okolico, s katero sobivajo, so skupaj z lokalnimi športniki pod sloganom »Jeklene vezi med nami« prostovoljno opravljali vrsto aktivnosti za bolj urejeno, lepšo in bolj povezano lokalno skupnost ter se tako zahvalili skupnosti za podporo uspešnega poslovanja Skupine SIJ.

Na Jesenicah so prostovoljci z varovanci Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja igrali družabne igre in se pomerili v ruskem kegljanju ter gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Jesenice pomagali pospraviti in urediti prostore društva, ki jih bodo zdaj lahko uporabili za boljši namen. Ekipa prostovoljcev je poskrbela tudi, da so igrala ob Planinskem domu Pristava v Javorniškem Rovtu, na Hrušici, v parku Podmežakla in na Stari Savi lepo pobarvana in urejena. 

Član uprave Tibor Šimonka, ki se je akcije kot prostovoljec udeležil v Domu dr. Franceta Bergelja, je bil navdušen nad energijo upokojencev, med katerimi je mnogo nekdanjih jeklarjev: »V Skupini SIJ čutimo pripadnost in odgovornost do okolja, v katerem delamo in živimo. Naša skupina ne bi mogla poslovati brez podpore lokalnega okolja in dobrih odnosov s prebivalci. Zato smo se v Skupini SIJ odločili, da v skupnost vrnemo del podpore, ki jo ta nudi nam. Tako bomo odslej sodelavci Skupine SIJ del svojega časa, ki bi ga sicer preživeli na delu, kot prostovoljci poklonili skupnosti oziroma njenim prebivalcem. Danes je tako na Jesenicah skupaj aktivnih 81 naših sodelavcev iz družb SIJ Acroni, SIJ Elektrode Jesenice in SIJ SUZ, skupaj z »železarji« – hokejisti, ki so se z veseljem odzvali povabilu za sodelovanje na prvem dnevu prostovoljstva Skupine SIJ. Prostovoljci so na delu tudi v Ljubljani in na Ravnah na Koroškem, kjer naše družbe prav tako izdelujejo jeklo in jeklene izdelke. Skupaj smo z dobrim namenom povezali kar 154 prostovoljcev, ki bodo med različnimi aktivnostmi v skupnosti preživeli in delali več kot 300 ur.«


V Koroškem medgeneracijskem centru so se skozi pogovor o jeklarstvu nekoč in danes pogovarjali o velikem pomenu jeklarstva za Koroško ter se odpravili na voden ogled SIJ Metala Ravne. V OŠ Juričevega Drejčka s prilagojenim programom za otroke so sodelavci Skupine SIJ pripravili športno-družabne igre in skupaj z otroki tudi sami postali zelo razigrani. Sijevi prostovoljci so uredili sprehajalne poti Grajskega parka Ravne na Koroškem ter travnate površine očistili vej in listja. Skupaj s člani Planinskega društva Ravne so pobarvali okna in polkna.


V ljubljanskem Delovnem in zaposlitvenem centru Janeza Levca so sodelavci Skupine SIJ skupaj z varovanci uredili park, prebarvali ograjo in obnovili lesene tlakovce ter začutili pomen, povezanost in človečnost tovrstne skupnosti.

---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je sestavljena iz dveh osnovnih dejavnosti – metalurgije (osnovna dejavnost) in prehrambne dejavnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Po prvih nerevidiranih poslovnih rezultatih za prvo polovico leta 2018 sta metalurška in prehrambna dejavnost ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 57,4 milijona EUR.


Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si