INFORMACIJA O RAZMERAH V SKUPINI SIJ ZARADI NARAVNE NESREČE

Sporočilo za javnost

Ravne na Koroškem, Jesenice, 7. avgust 2023 – V družbah Skupine SIJ na Ravnah na Koroškem smo preprečili večjo škodo zaradi poplav. Proizvodnjo v družbah SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems bomo začeli počasi zaganjati glede na razpoložljivost zaposlenih, ki so jih izredne vremenske razmere hudo prizadele. Izziv za družbe Skupine SIJ in celotno koroško gospodarstvo so tudi omejene oziroma prekinjene logistične poti.

Med najhuje prizadeta območja sodi Koroška, med njimi tudi Ravne na Koroškem, kjer delujejo naše družbe SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ ZIP center in SIJ Storitve. Na Gorenjskem poplave niso prizadele družb Skupine SIJ, smo pa tam v stanju pripravljenosti zaradi plazu nad Koroško Belo na Jesenicah blizu enega od proizvodnih obratov družbe SIJ Acroni.

V sodelovanju z gasilci, civilno zaščito in tudi sodelavci Skupine SIJ smo na Ravnah na Koroškem uspeli preprečiti najhujše, tj. da bi se voda razlila po gospodarskem območju. Bližnja reka Meža je tako poplavila manjši del enega od proizvodnih obratov (kovačnico) SIJ Metala Ravne in laboratorije v družbi SIJ Ravne Systems. Posledice razlitja že odpravljamo. Ocene škode še ni.

V koroških družbah Skupine SIJ bomo v naslednjih dneh poskušali postopoma zagnati proizvodnjo. Pri tem bomo morali v največji možni meri upoštevati razpoložljivost zaposlenih. Ti večinoma prihajajo z Raven in okoliških krajev, ki so jih poplave huje prizadele. V družbah si sicer želimo, da bi se zaposleni čim prej vrnili na delo, če to lahko storijo na varen način.

Na zagon proizvodnje na običajni ravni bo vplivalo tudi stanje lokalne prometne infrastrukture. Na Koroškem so namreč poškodovane številne ceste in mostovi, prekinjen je železniški promet, kar pomeni, da so logistične poti močno omejene oziroma prekinjene.

V Skupini SIJ se iskreno zahvaljujejo požrtvovalnim gasilcem in pripadnikom civilne zaščite. Posebna zahvala gre vsem zaposlenim, ki so v teh težkih trenutkih pomagali reševati tudi premoženje podjetja. Številni sodelavci družb Skupine SIJ so nesebično pomagali tudi svojim sokrajanom.

V Skupini SIJ verjamemo v skupno premagovanje izzivov, ki so pred zaposlenimi, podjetji in lokalno skupnostjo. Ob tej priložnosti tudi sporočamo, da proučujemo možnosti za dodatno pomoč zaposlenim za odpravo posledic naravne nesreče.

Podrobne informacije bodo na voljo v prihodnjih dneh.


---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

Več informacij:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si