Obvestilo o sklepih 27. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ, d.d., Ljubljana) objavlja sklepe 27. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 8. 4. 2015, na sedežu družbe. 

Obvestilo o sklepih 27. seje skupščine je v pripetem dokumentu.
Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ, d.d., Ljubljana, na naslovu: http://www.sij.si/.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d.d., Ljubljana http://www.sij.si/ še najmanj 5 let od datuma objave.

Sklepi 27. skupščine

Ljubljana, 8. 4. 2015
SIJ, d.d., Ljubljana
Uprava