POSLOVNE RAZMERE V SKUPINI SIJ V NADALJEVANJU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

 

V Skupini SIJ skrbno spremljamo razvoj okoliščin in ukrepamo sorazmerno tako z nadaljevanjem epidemije koronavirusa v Sloveniji in po svetu kot tudi z ukrepi posamičnih držav. Družbe v Skupini SIJ se ves čas prilagajajo razmeram, ki jih prinaša epidemija koronavirusa, ter nenehno optimizirajo svoje delovanje.

Naši prioriteti sta še naprej izvajanje preventivnih ukrepov za zavarovanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje kar se da nemotenega poslovanja. Naša prioriteta je tudi, da še naprej ostajamo zanesljiv poslovni partner svojim kupcem in dobaviteljem, zato ves čas skrbimo za delovanje ključnih služb, ki omogočajo izpolnjevanje obveznosti do kupcev in vzdrževanje ključnih nabavnih in prodajnih procesov. Finalizacija in odprema potekata skladno z načrti.

Delo v proizvodnih obratih prilagajamo razmeram, ki jih prinaša koronavirus, poslovne procese pa nenehno optimiziramo, tudi s prehodom na delo v serijah (namesto neprekinjeno). Proizvodni obrati to obdobje izkoriščajo tudi za izvedbo remontov in vzdrževalnih del, ki so bili sicer načrtovani kasneje v letu 2020.

Zaposleni v proizvodnji in skupnih službah bodo, kjer bo to potrebno, napoteni na čakanje na delo. Naj poudarimo, da gre za začasen ukrep, saj države v evropskem gospodarskem prostoru zaradi upadanja okužb postopno že sproščajo stroge ukrepe.

Skupina SIJ bo javnost še naprej obveščala o vseh pomembnih novih okoliščinah.