REZULTATI POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2019

Ljubljana, petek, 6. september 2019 – Objava nerevidiranih rezultatov poslovanja Skupine SIJ v prvem polletju leta 2019.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ ustvarila 417,2 milijona evrov prihodkov od prodaje (2,1 odstotka manj kot v prvem polletju 2018), od tega 84,4 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA* je 38 milijonov evrov, kar je za 13,2 odstotka manj kot v prvem polletju 2018, medtem ko je EBITDA marža z 9,1 odstotka za 1,2 odstotne točke nižja kot v prvem polletju 2018, a še vedno višja kot v primerljivih konkurenčnih podjetjih. Skupina SIJ je poslovala pozitivno, ustvarila je 81,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 4,3-krat več kot v primerljivem obdobju leta 2018. Čisti dobiček vključuje tudi dobiček od prodaje prehrambne dejavnosti, kar je dokaz o uspešnem upravljanju in prodaji Skupine Perutnina Ptuj.

Skladno s poslovnim načrtom je Skupina SIJ v prvem polletju zaključila prodajo Skupine Perutnina Ptuj, in sicer skupini MHP, eni vodilnih družb v mednarodni kmetijski in živilskopredelovalni industriji. Sredstva od prodaje so v Skupini SIJ namenili znižanju zadolženosti in tako neto finančni dolg znižali na 165,4 milijona evrov (ob koncu leta 2018 je znašal 320 milijonov evrov). Izboljšal se je tudi kazalnik NFD/EBITDA, in sicer na 1,3.

Skupina SIJ del sredstev od prodaje prehrambne dejavnosti namenja tudi nadaljnjemu razvoju svoje primarne dejavnosti – proizvodnji visokotehnoloških jekel in končnih izdelkov. Za naložbe so v prvem polletju namenili 13,5 milijona evrov, in sicer za projekte, ki so podaljšek večjih naložb, izpeljanih v minulih letih, in so namenjeni izdelavi tehnološko bolj dovršenih proizvodov. V prvem polletju leta 2019 je Skupina SIJ uspešno ohranila vodilne tržne deleže na nišnih jeklarskih trgih: uvršča v sam vrh dobaviteljev nerjavne debele pločevine v Evropski uniji in na tretje mesto med največjimi proizvajalci orodnih jekel v Evropski uniji. Med končnimi izdelki, ki nastajajo iz jekla, se uvršča med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu.

Kot izrazito izvozno naravnano podjetje je Skupina SIJ v prvem polletju 2019 večino svojih prihodkov ustvarila na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 352 milijonov evrov. Največji delež prihodkov so tradicionalno ustvarili na nemškem trgu, ki so ga v celotnem izvozu povečali na 24 odstotkov (lani v enakem obdobju 22,7 odstotka).

Jeklarska industrija je bila v prvem polletju pod vplivom agresivnega uvoza jekla iz neevropskih držav, kar je bil odziv na globalni protekcionizem. Za leto 2019 sta sicer za Evropsko unijo in svet napovedana umirjena poraba in povpraševanje po jeklu.

* EBITDA brez vpliva prodaje prehrambne dejavnosti – Skupine Perutnina Ptuj.


Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si