SIJ ACRONIJEVA ELEKTROPLOČEVINA ZA E-MOBILNOST

Sporočilo za javnost

Jesenice, 5. junij 2024 – Z 18 milijonov evrov vredno prenovo linije za toplotno obdelavo neorientiranih elektropločevin so v SIJ Acroniju vzpostavili pogoje za izdelavo najzahtevnejših elektropločevin SIWATT za pogonske motorje, ki veljajo za srce električnih vozil prihodnosti.

SIJ Acroni, največja družba v Skupini SIJ in tretji največji proizvajalec nerjavne debele pločevine v Evropski uniji, je na današnjem dogodku simbolično namenu predal prenovljeno linijo za izdelavo najzahtevnejših elektropločevin za izdelavo pogonskih motorjev električnih vozil.  

Linijo so zasnovali tako, da bodo lahko izvedli vse faze termične obdelave na način, da bodo sposobni dosegati zahtevane elektromagnetne in mehanske lastnosti po najzahtevnejših standardih in predvsem tehničnih specifikacijah kupcev iz avtomobilske industrije. Ob tem so izboljšali energetsko učinkovitost linije in pridobili 15.000 ton oziroma 20 odstokov dodatnih proizvodnih kapacitet.

»Po trimesečnem obratovanju z veseljem ugotavljamo, da smo dosegli svoje cilje: z dolgoletnimi izkušnjami, strokovnim mentorstvom in z naložbo v trenutno najboljšo razpoložljivo tehnologijo smo na prenovljeni liniji uspešno proizvedli neorientirano elektropločevino za elektromotorje. Ob tem smo za skoraj 40 odstotkov izboljšali energetsko učinkovitost in s 156 na 86 kilogramov na tono končnega izdelka oziroma za več kot 55 odstotkov znižali ogljični odtis,« je prve učinke o prenovljeni liniji povzel mag. Branko Žerdoner, glavni direktor SIJ Acroni.

Prenova linije je za SIJ Acroni strateško pomembna naložba, saj bodo ob bok dvema močnima poslovnima stebroma, nerjavni debeli pločevini in specialnim jeklom, postavili nov, tretji steber hladno valjanih elektropločevin:

»Za naložbe smo v Skupini SIJ od leta 2007, ko se je vzpostavila sedanja lastniška struktura, namenili več kot 870 milijonov evrov. Do leta 2030 za trajnostne projekte in povečevanje učinkovitosti načrtujemo še dodatnih 70 milijonov evrov, od tega polovico v SIJ Acroniju. To nam omogoča razvoj  rešitev za tista področja uporabe, ki bodo ključno prispevala k prehodu v nizkoogljično družbo. Z naložbo v linijo dokazujemo, da je proizvodnja najzahtevnejših in najbolj kakovostnih elektropločevin mogoča tudi po krožno gospodarni tehnološki poti, kar je bilo doslej za marsikaterega kupca iz avtomobilske industrije težko predstavljivo. SIJ Acroniju se tako odpirajo vrata do vseh tistih, ki v svojih dobavnih verigah znižujejo ogljični odtis,« je povedal Tibor Šimonka, glavni podpredsednik Skupine SIJ.

V SIJ Acroniju za doseganje svojega strateškega cilja postati uveljavljen dobavitelj v avtomobilski industriji načrtujejo tudi nadaljnje naložbe. Do leta 2028 želijo podvojiti današnje kapacitete najzahtevnejših elektropločevin in doseči 140 tisoč ton proizvodnje letno. Načrtovane naložbe bi po prvih ocenah presegle 100 milijonov evrov do leta 2028.

SIJ Acroni kot proizvajalec jekel za nišne jeklarske trge jeklo izdeluje iz sekundarnih surovin po načelih krožnega gospodarstva. V SIJ Acronijevi elektropločevini je kar 97 odstokov recikliranih materialov, kar glede na tehnološko pot pomeni najnižji možen ogljični odtis na svetu za proizvodnjo elektropločevine. Skupni ogljični odtis (obseg 1, 2, 3), nižji od 700 kilogramov CO2 na tono proizvoda, postavlja SIJ Acroni v sam vrh med svetovnimi jeklarnami.

SIJ Acroni je trden člen misije GREen MObility (GREMO) in z vlaganji tako v proizvodne zmogljivosti, kot je prenova linije, kot tudi v razvoj novih tehnologij na področju elektropločevin pomembno prispeva k utrjevanju položaja slovenske avtomobilske industrije kot enega izmed evropskih centrov razvoja zelene in trajnostne mobilnosti. 

---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost potrjujemo s certifikatom ResponsibleSteel, ki je prva globalna pobuda za standardizacijo in potrjevanje odgovornih in trajnostnih praks v jeklarstvu. S tem se uvrščamo med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. S 3.500 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-mail: sara.wagner@sij.si