SIJ ACRONIJEVA ŽLINDRA V TRAJNOSTNIH TLAKOVCIH

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 25. aprila 2024 – SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ, je sodobna reciklažna jeklarna, saj je njihovo jeklo reciklirano – izdelano iz jeklenega odpadka. Za doseganje ničelne stopnje odlaganja odpadkov SIJ Acroni vlaga v raziskave in razvoj za uporabo predelane jeklarske žlindre z inovativnimi tehnologijami. V okviru projekta GEORIS (Inovativne rešitve za predelavo odpadkov na območju jugovzhodne Evrope) so s partnerji iz Belgije, Grčije, Poljske in Slovenije razvili mešanico za trajnostne tlakovce iz predelane jeklarske žlindre.

Zainteresiranim organizacijam in podjetjem so partnerji projekta na izobraževalno-demonstracijskem dogodku, ki je potekal včeraj v prostorih SIJ Acronija, tudi v praksi predstavili postopek izdelave trajnostnih tlakovcev. Za preizkušanje tega inovativnega in obetavnega materiala so pred stavbo jeklarne tlakovali prostor za kolesa.

»S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. V trajnostni razvoj usmerjamo svoje celotno delovanje, naložbena sredstva in raziskovalno-razvojna prizadevanja. V tem pogledu je za nas pomembno tudi vključevanje v mednarodna in medpanožna razvojna partnerstva, kot je projekt GEORIS,« je uvodoma povedal Roman Robič, direktor za strateški in trajnostni razvoj, SIJ Acroni.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) podpira oblikovanje dolgoročnih evropskih partnerstev med industrijskimi deležniki, raziskovalnimi institucijami in akademskim sektorjem. Na področju materialov med drugim spodbuja razvoj izdelkov in storitev, ki podpirajo krožno gospodarstvo, ter recikliranje in optimizacijo verig vrednosti izrabljenih izdelkov za pretvorbo odpadkov v dragocene vire.

Predelana jeklarska žlindra je skladna z Evropsko uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in se kot sekundarna surovina že uporablja predvsem za gradnjo cest. V SIJ Acroniju aktivno sodelujejo z raziskovalnimi inštitucijami, saj skladno s konceptom krožnega gospodarstva želijo uvesti inovativne rešitve za razvoj izdelkov iz predelanih jeklarskih žlinder, kot sta drobljenec iz črne žlindre in mineralni produkt Ekominit S1. Eden od vzorčnih primerov je tudi izdelava tlakovcev GEORIS.

Recepturo za tlakovce, ki so sestavljeni iz 62 odstotkov SIJ Acronijeve žlindre, skupno pa iz 78 odstotkov industrijskih sekundarnih surovin in povsem brez cementa, je pripravila Univerza v Leuvnu, ki je eden od partnerjev v projektu.

Za izdelavo trajnostnih tlakovcev so uporabili stranske proizvode proizvodnje jekla, bogate s silicijevim in aluminijevim oksidom. Z dodatkom alkalne raztopine elemente (aluminij in silicij) najprej raztopijo, temu pa sledi povezovanje oziroma polimerizacija v velike molekule, t. i. geopolimere.

Material s tem postane trden in pridobi cementu podobne ali celo boljše lastnosti. Prednosti trajnostno izdelanih tlakovcev iz žlindre so v primerjavi z običajnimi, cementnimi tlakovci vzdržljivost, manjši ogljični odtis, večja ognjevarnost in večja odpornost na sol, kar je pomembna lastnost za podmorsko uporabo gradbenih materialov.

Konzorcij projekta GEORIS, ki ga sofinancira Evropska komisija prek EIT-ove skupnosti znanja in inovativnosti na področju surovin (EIT Raw Materials), združuje enajst partnerjev iz Belgije, Grčije, Poljske in Slovenije, vodi pa ga grško podjetje Enalos. Slovenski partnerji pri projektu GEORIS za predelavo odpadkov v vzhodni in jugovzhodni Evropi so Zavod za gradbeništvo Slovenije, SIJ Acroni, Geološki zavod Slovenije in Gorenjska gradbena družba.

 

---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost smo v aprilu 2024 potrdili s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem smo se umestili med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. S 3.500 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si