SIJ METAL RAVNE V DIGITALNO PREOBRAZBO SKUPAJ S PSI METALS

V SIJ Metalu Ravne bodo s partnerjem PSI Metals implementirali module PSImetals 5.18 - Proizvodnja, Kakovost, Obdelava naročil in Planiranje proizvodnje. Tako bodo posodobili obstoječe informacijske sisteme v jeklarni in drugih proizvodnih obratih.

SIJ Metal Ravne skupaj s PSI Metals začenja projekt zamenjave obstoječih proizvodnih informacijskih sistemov in izgradnje novega digitalnega proizvodnega okolja. Projekt vključuje planiranje prodaje in proizvodnje na podlagi prejetih naročil, nadzor proizvodnje in tehnoloških procesov ter upravljanje kakovosti, pa tudi certificiranje in upravljanje zalog.

»Ta projekt odraža našo strategijo nadgradnje digitalizacije proizvodnje. Omogočil nam bo, da dokončamo izgradnjo v celoti integrirane digitalne proizvodne arhitekture v SIJ Metalu Ravne: od sistema za upravljanje kupcev do sistema za upravljanje virov, vključno z novim sistemom za upravljanje proizvodnje, ki vključuje sistem za upravljanje tehnologije v jeklarni. Razmišljamo, da bi digitalno proizvodno arhitekturo uvedli tudi v drugih družbah v skupini,« je povedal Vladimir Arshinov, direktor sektorja za IT v Skupini SIJ.

V Skupini SIJ pričakujejo, da bodo z novo rešitvijo izboljšali poslovne kazalnike, kot so uspešnost izpolnjevanja naročil, proizvodni cikel in raven zalog, ter s tem SIJ Metalu Ravne, njihovi drugi največji jeklarski družbi, omogočili vstop na nove trge.


Sodelavci IT ekipe Skupine SIJ bodo pri projektu sodelovali od samega začetka, udeležili pa se bodo tudi izobraževanja v najbližji izpostavi PSI Metals v avstrijskem Gradcu. Tako se bodo usposobili za konfiguracijska dela in vzdrževanje aplikacije v prihodnje. Projekt se bo začel septembra 2019, v uporabo pa naj bi ga predali v 18 mesecih.


---

Skupina SIJ je največji vertikalno integrirani proizvajalec jekla v Sloveniji in eden največjih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. SIJ Metal Ravne, član Skupine SIJ, je tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropi.