SKUPINA SIJ JE PREJELA PRIZNANJE "NABAVNA PRAKSA LETA 2024"

Sporočilo za javnost

 

Portorož, 16. maj 2024 – Podjetje Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije sta na Nabavni konferenci 2024 razglasila prejemnika priznanja "Nabavna praksa leta 2024". Prejemnica priznanja je Skupina SIJ za prakso "Uvedba upravljanja nabavnih kategorij".

Komisija je prepoznala odličnost in inovativnost pristopa Skupine SIJ k strukturiranemu upravljanju nabavnih kategorij, kar je prispevalo k večji učinkovitosti in zmanjšanju stroškov. Skupina SIJ je z uvedbo te prakse dokazala, da je možno z inovativnim pristopom doseči izjemne rezultate, ki so merljivi in trajnostno usmerjeni.

Ob prejemu priznanja je Marjana Drolc Kaluža, izvršna direktorica za nabavo v Skupini SIJ, povedala: »V Skupini SIJ, največji jeklarski skupini v Sloveniji, obvladujemo 500 milijonov evrov nabavnega volumna. Uvedba upravljanja kategorij predstavlja prelomno točko v razvoju nabave. S strateškim pristopom k nabavi je podjetje doseglo znatne izboljšave na področju stroškovne učinkovitosti, produktivnosti, transparentnosti in odnosov z dobavitelji. Danes preko nove digitalne platforme obvladujemo 40 odstotkov nabavnih kategorij. Za dvakrat smo povečali nabor možnih in testiranih substitutov. Jasno smo razmejili strateške, taktične in operativne naloge. Upravljanje kategorij je danes ključni element delovanja nabave Skupine SIJ, da lahko nabava kot strateška funkcija igra še pomembnejšo vlogo pri doseganju poslovnih uspehov Skupine SIJ. Za vsem tem stoji tim 50 predanih sodelavcev nabave. Nagrado Nabavna praksa leta 2024 posvečam celotnemu timu.«

Marjana Drolc Kaluža je tudi izpostavila, da je Skupina SIJ z uvedbo upravljanja nabavnih kategorij izboljšala optimizacijo stroškov, povečala transparentnost in poenostavila procese ter tesneje sodelovala z dobavitelji. Uvedba novih digitalnih rešitev, kot je platforma Cirtuo za razvoj strategij in upravljanje kategorij, ter sistem Oracle za transakcijski del, je bistveno pripomogla k optimizaciji in avtomatizaciji nabavnih procesov.

Vse te spremembe so bile podprte z reorganizacijo nabave, kjer so jasno ločili strateške, taktične in operativne naloge. Uvedba upravljanja kategorij je izboljšala poznavanje trga in dobaviteljev, kar omogoča sprejemanje hitrejših in boljših odločitev ter zmanjšanje tveganj povezanih z dobavitelji.  

Skupina SIJ je s tem pokazala, da lahko nabava kot strateška funkcija pomembno prispeva k poslovnim uspehom podjetja. Nagrada "Nabavna praksa leta 2024" je priznanje za trud in predanost celotne nabavne ekipe. 

 ---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost smo v aprilu 2024 potrdili s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem smo se umestili med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. S 3.500 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si