SKUPINA SIJ UVAJA AKTIVNOSTI ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA

Ljubljana, 15. maj 2023 – V Skupini SIJ se zavedajo, kako pomembno je za zadovoljstvo zaposlenih uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Zato so ob koncu lanskega leta pristopili k izbiri aktivnosti, ki bodo kljub zahtevni naravi proizvodnega delovnega okolja pripomogli k doseganju boljšega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem zaposlenih, in pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

V Skupini SIJ so ponosni, da so vstopili v družbo več kot 300 slovenskih podjetij, ki se zavedajo pomena skrbnega ravnanja z zaposlenimi in prispevajo k lažjemu usklajevanju družinskega in poklicnega življenja več kot 120.000 sodelavcev različnih generacij. S pridobitvijo certifikata izkazujejo odgovornost, ki jo skušajo prenesti do zaposlenih in njihovih družin. Želijo si, da bi bili sodelavci na delovnem mestu učinkoviti in se počutili dobro ter da bi jim koriščenje aktivnosti za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zmanjšalo skrbi in stres glede obveznosti in zahtev izven dela.

Podjetjem je certifikate danes, 15. maja 2023, ob mednarodnem dnevu družine na slavnostni podelitvi Ekvilib Inštituta v Slovenskem etnografskem muzeju podelila Špela Isop, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vsem prejemnikom certifikata je čestital tudi Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta.

V imenu Skupine SIJ je certifikat prevzela Liudmyla Maslii, direktorica za upravljanje kadrov v Skupini SIJ, ki je ob tem poudarila: »V Skupini SIJ smo v skladu s trajnostno strategijo zavezani k stalnemu izboljševanju delovnega okolja in ustvarjanju pogojev za dobro počutje na delovnem mestu. Certifikat Družini prijazno podjetje je konkreten korak v obliki 14 aktivnosti, ki bodo omogočale lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Kljub zahtevnosti naše industrije nam je uspelo oblikovati ukrepe, s katerimi bomo postali še bolj odgovoren in privlačen delodajalec.«

V Skupini SIJ so skrb za zaposlene opredelili kot enega najbolj pomembnih dejavnikov družbene odgovornosti tudi v okviru trajnostne strategije. Izbrali so strategijo, s katero, kot verjamejo, bodo zagotovili okoliščine, v katerih  pridobijo tako zaposleni in njihove družine kot tudi podjetje, ter z aktivnostmi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja povečali organizacijsko učinkovitost in izboljšali počutje zaposlenih. Aktivnosti so oblikovali in izbirali na delavnicah, v katerih je sodelovalo približno 50 zaposlenih iz skupnih služb in proizvodnje. Delavnice so potekale ločeno na Ravnah na Koroškem, Jesenicah in v Ljubljani, torej v krajih, kjer delujejo družbe Skupine SIJ, aktivnosti pa so potrdili v širši zasedbi na skupni zaključni delavnici.

Izbrali so ukrepe, ki jih bodo v kar največji meri lahko izkoristili tako delavci v proizvodnji kot tudi sodelavci iz skupnih služb, čeprav tega pri čisto vseh ukrepih zaradi narave dela ni mogoče zagotoviti. Ukrepe bodo uvajali postopoma, pri čemer bodo upoštevali predvsem zahtevnost njihove izvedbe. Poleg obveznih ukrepov imetnikov certifikata Družini prijazno podjetje so v Skupini SIJ tako določili dodatne ukrepe, kot so družinski časovni bonus, torej dodatni prosti dnevi za uvajanje otrok v vrtec in za njihovo spremljanje na informativne dneve, dodatni prosti dnevi za nego in pomoč bolnemu družinskemu članu, počitniška ponudba za šoloobvezne otroke,  obdaritev zaposlenih in njihovih družinskih članov (otrok) ob posebnih priložnostih, razvoj socialnih veščin za vodilne, uvedba letnih razgovorov na temo usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, priprava izhodnih kariernih načrtov za starejše pred upokojitvijo, psihološko svetovanje in pomoč, prilagodljiv delovni čas in občasno delo od doma.

Ukrepe bodo uvajali postopoma, in sicer v  SIJ Acroniju, SIJ Metalu Ravne, SIJ Ravne Systems, SIJ SUZ-u, SIJ ZIP Centru in SIJ d.d., tj. v jedrnih družbah Skupine SIJ.

 

---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si