SKUPINI SIJ KAR OSEM PRIZNANJ ZA INOVATIVNOST


Sporočilo za javnost

Ljubljana, 21. septembra 2022 – V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) včeraj že dvajsetič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javnih raziskovalnih zavodih. Skupina SIJ je skupno na regionalnem in nacionalnem  nivoju prejela kar osem priznanj, med katerimi je bilo najbolj žlahtno srebrno nacionalno priznanje za inovacijo SIDUR 400 – ko z manj dosežeš več!, s katero se družba SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ, še močneje postavlja ob bok največjim proizvajalcem specialne na obrabo odporne pločevine.

Za priznanja na nacionalni ravni se je potegovalo 45 najboljših inovacij iz vse Slovenije. Tibor Šimonka, predsednik GZS in glavni podpredsednik Skupine SIJ, je ob tej priložnosti izrazil zadovoljstvo, da so med nagrajenimi inovacijami tako produktne in procesne kot tudi trženjske in družbene inovacije, kar pomeni, da »imamo v naši državi širok in pester nabor podjetij in organizacij, ki so sposobne inovirati na res širokem področju«.  Kritičen je bil do tega, da sodi Slovenija že vrsto leta v skupino zmernih inovatorjev, saj se premalo vlaga v raziskave, razvoj in inovacije.

Inovativni SIJ Acroni

Izmed številnih inovativnih rešitev družb Skupine SIJ, nagrajenih na regionalni ravni, je na nacionalni ravni strokovnjake najbolj prepričala inovacija SIDUR 400 – ko z manj dosežeš več!, s katero se družba SIJ Acroni, največja družba Skupine SIJ, še močneje postavlja ob bok največjim proizvajalcem specialne na obrabo odporne pločevine. »Jeklo SIDUR 400 družbe SIJ Acroni je izdelano v skladu s specialnimi zahtevami najzahtevnejših kupcev. To jeklo predstavlja paradnega konja med na obrabo odpornimi jekli znamke SIDUR, z njim pa smo si še močneje utrdili mesto med konkurenčnimi proizvajalci te vrste jekla. Ponosni smo na to, da jeklo, ki je izdelano iz odpadnega jeklenega vložka, dosega vse zahtevane funkcionalne lastnosti. In kar je prav tako zelo pomembno, z jeklom SIDUR 400, ki vsebuje manjši delež legirnih elementov, pozitivno vplivamo tudi na zmanjšanje vplivov na okolje,« je poudaril dr. Andrej Skumavc, razvojni inženir za varilne tehnologije specialnih jekel, SIJ Acroni.

»V SIJ Acroniju smo tudi letos dokazali, da sodimo v sam vrh najbolj inovativnih podjetij v Sloveniji. SIJ Acroni je edini proizvajalec na obrabo odpornih jekel v Sloveniji, kar daje inovaciji še večjo težo. Jeklo znamke SIDUR 400 se uporablja za najzahtevnejše izdelke v strojegradnji in gradbeništvu, naš strateški cilj pa je, da postanemo še močnejši dobavitelj podjetjem, ki se ukvarjajo z izdelavo specialnih cestnih in železniških tovornih vozil,« je na svoje inovatorje ponosen mag. Branko Žerdoner, glavni direktor SIJ Acronija.

SIJ Acroni je poleg že omenjene srebrne nacionalne (ki je hkrati zlata regionalna) prejel še srebrno regionalno priznanje za inovacijo Tehnološki razvoj jeklarskih procesov na nerjavnem jeklu za zeleni preboj, s katero je ekipa inovatorjev razvila proces dodajanja lastnega težkega povratka v konvertor za razogljičenje z argonom in kisikom AOD (Argon Oxygen Decarburization), kar je pozitivno vplivalo na zmanjšanje ogljičnega odtisa in na produktivnost agregata.

Verjamemo, da se bosta med prihodnje nagrajence GZS za inovativnost prebila tudi SIJ Acronijeva štipendista Blaž Žerjav Jereb in Noel Gregorij, ki sta se na tekmovanju Svetovnega jeklarskega združenja steelChallenge v simulaciji izdelovanja jekla uvrstila med najboljših pet na svetu in dokazala, da Skupina SIJ uspešno vzgaja inovativni podmladek.

Inovativni SIJ Metal Ravne

Na regionalnem nivoju je svojo inovativnost ponovno dokazal SIJ Metal Ravne, in sicer z zlato inovacijo Letalska industrija v SIJ Metalu Ravne Razvoj trga in izdelkov in dvema srebrnima: Optimizacija procesa izdelave jekla in Etekina Tehnologija toplotnih cevi za izkoriščenje odvečne toplote v industrijski uporabi.

Še posebej ponosni so seveda na najvišje nagrajeno inovacijo Letalska industrija v SIJ Metalu Ravne Razvoj trga in izdelkov. Marca 2020 so v SIJ Metalu Ravne s pridobitvijo letalskega certifikata EN 9100 dobili vstopnico za začetek razvoja trga in izdelkov ene izmed najzahtevnejših industrij – letalske industrije. Po pridobljenem letalskem certifikatu so se z do potankosti povezanimi produktnimi in trženjskimi aktivnostmi lotili za slovensko jeklarsko industrijo pionirskega vstopa na globalni trg letalske industrije.

Inovativni SIJ Ravne Systems

Močno zasidranost Skupine SIJ v slovenskem inovativnem prostoru je zaokrožila družba SIJ Ravne System z dvema regionalnima priznanjema – zlatim za inovacijo Naprava za testiranje vzdržljivosti rezine na različne impulzne obremenitve v kontaktu z realnimi materiali in srebrnim priznanjem za inovacijo Lasersko navarjanje abrazivno odpornih materialov na industrijske nože za različne aplikacije: reciklažo plastike, proizvodnjo papirja, industrijo izdelave in reciklažo avtomobilskih pnevmatik.

V Skupini SIJ smo ponosni, da so bila naša inovativna prizadevanja in njihovi rezultati prepoznani tako na regionalni kot na nacionalni ravni, še posebej zato, ker naše inovacije poleg večje kakovosti izdelkov, novih rešitev za kupce in nižjih stroškov pomembno prispevajo tudi k nižjemu ogljičnemu odtisu in s tem sledijo strategiji trajnostnega razvoja Skupine SIJ.

 

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

 

Skupina SIJ je po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem polletju 2022 ustvarila 730,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (61,7 odstotka več kot v prvem polletju 2021), od tega 84,3 odstotka na tujih trgih. Ob 99,4 milijona evrov EBITDA je EBITDA marža znašala 13,6 odstotka in je tako za 3,9 odstotne točke višja kot v enakem obdobju lani. Skupina SIJ je ob koncu prvega polletja leta 2022 dosegla 52,4 milijona evrov čistega dobička.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Mramor Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si