TIBOR ŠIMONKA ZNOVA IZVOLJEN ZA PREDSEDNIKA GZS

 

Ljubljana, 18. maja 2023 - Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so s kar 61 od 94 oddanih glasov ​​​​​​​za predsednika GZS za naslednje mandatno obdobje ponovno izvolili Tiborja Šimonko. Svoje delo bo še naprej kot glavni podpredsednik opravljal tudi v Skupini SIJ.


V svoji predstavitvi je Tibor Šimonka izpostavil, da vidi stabilno GZS kot poroka za stabilno gospodarstvo. »Vlade se spreminjajo. Svet okoli nas se spreminja. GZS ostaja.« Zbornica mora biti po njegovih besedah »strokovna, konsistentna in načelna, ne populistična,« vladi pa nastavljati ogledalo. Zagovarja dialog, a na enakopravni ravni. "Moja in naša skupna prizadevanja bodo še naprej temeljila na programu Slovenija 5.0, razvojnem partnerstvu, utemeljenem na zelenem prehodu, digitalizaciji, pametni specializaciji in internacionalizaciji. Pa na investicijah v raziskave in razvoj ter v človeški potencial, za ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo", je poudaril ponovno izvoljeni predsednik GZS in glavni podpredsednik Skupine SIJ Tibor Šimonka, ki je ponosen, da je v njegovem prvem mandatu GZS prva opozorila na rast cen energentov, končno v celoto povezala regijske in panožne zbornice oziroma združenja ter konsolidirala GZS z zagotovitvijo kompetentnega vodstva in vizije delovanja.

V Skupini SIJ pozdravljamo ponovno imenovanje člana vodstva skupine na tako pomemben položaj, kot je položaj predsednika GZS. Kot člani zbornice smo že sedaj sodelovali v številnih aktivnostih, med njimi: kot člani Združenja kovinskih materialov in nekovin, v okviru Strateškega razvojno-inovacijskega partners – SRIP MATPRO, z udejstvovanjem v regijskih zbornicah na Gorenjskem in na Koroškem, na področju inovacij, kot vsakoletni prejemniki številnih nagrad, v apeliranju na državo in Vlado Republike Slovenije pri sprejemanju zakonodaje v korist celotne kovinsko-predelovalne verige, kamor sodi tudi metalurška dejavnost Skupine SIJ itd. S ponovno izvolitvijo Tiborja Šimonke za predsednika GZS se krepi vpliv slovenskih metalurških podjetij, med njimi največjega Skupine SIJ, znotraj hrama gospodarstva. In še pomembneje, okrepljen bo tudi vpliv energetsko intenzivnih podjetij v odnosu do države in drugih pomembnih deležnikov, ki s sprejemanjem zakonov in drugih politik pomembno vplivajo na naše poslovanje.  

Predsednika GZS voli Skupščina GZS. Predsednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Njegov mandat traja štiri leta. Tibor Šimonka tako nadaljuje svojo poklicno pot v Skupini SIJ, in sicer kot glavni podpredsednik.

 

Izjava Tiborja Šimonke https://bit.ly/42NFd6T

Ključne usmeritve in prioritete https://sij.si/assets/Tibor-Simonka-kandidatura-predsednik-GZS-maj2023.pdf

 

 

---

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa je reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si