TRI INOVACIJE SKUPINE SIJ NAGRAJENE TUDI NA DRŽAVNI RAVNI

Brdo pri Kranju, sreda, 26. septembra 2018 – Skupina SIJ je na Dnevu inovativnosti 2018, ki ga že šestnajsto leto organizira GZS (Gospodarska zbornica Slovenije), prejela tri srebrna priznanja in ponovno potrdila svoj dolgoletni položaj na slovenskem inovativnem vrhu. Inovativno jeklo SITHERM 2343 iz SIJ Acronija, optimizirana proizvodnja ledeburitnih jekel iz SIJ Metala Ravne in edinstven sistem za manipulacijo okroglih palic iz SIJ Ravne Systems so rešitve, ki so prepričale tako s svojo inovativnostjo kot tudi z novimi tržnimi priložnostmi.

Skupina SIJ je inovativne dosežke tudi letos potrdila na državni ravni in tako oplemenitila dolgoletna vlaganja v razvoj in prizadevanja za spodbujanje inovativnosti vseh zaposlenih. Inovativnost je pomemben motor Skupine SIJ pri izpolnjevanju potreb kupcev po vedno novih in boljših rešitvah ter tako pomemben dejavnik za dobičkonosnost in konkurenčnost.

Srebrno državno priznanje za inovacijo »Delo v vročem je lažje z orodnim jeklom SITHERM 2343« sta prejela SIJ Acroni in Razvojni center Jesenice (RCJ ). Dr. Grega Klančnik, razvojni inženir v SIJ Acroniju/RCJ in vodja raziskovalne ekipe: »Jeklo SITHERM 2343 je namenjeno za izdelavo orodij za vroče preoblikovanje in ulivanje barvnih kovin. Razvili smo inovativni stroškovno in časovno učinkovitejši proces izdelave, v katerem jeklo ohranja značilne lastnosti. Kemijska in mikrostrukturna homogenost in čistost omenjenega jekla sta ključni. Po jeklu povprašujejo predvsem orodjarne in servisno prodajni centri, končni glavni uporabniki so livarne in kovačnice. Z razvojem SITHERM 2343 bo SIJ Acroni povečal delež prodaje orodnih jekel, s tem pa prodajo jekel z višjo dodano vrednostjo.«

Mag. Branko Žerdoner, glavni direktor SIJ Acronija: »Vse sodelavce spodbujamo k iskanju novih rešitev, najboljše predloge pa tudi uresničimo in nagradimo. Tako kot ostale družbe Skupine SIJ imamo vzpostavljen sistem menedžmenta idej TOP (totalna optimizacija poslovanja) in vsako leto znova s ponosom ugotavljamo, da imamo veliko sodelavcev z visokim inovativnim potencialom. V preteklem letu smo tako s 541 prijavljenimi in potrjenimi izboljšavami zabeležili gospodarsko korist in prihranke v višini skoraj dveh milijonov evrov.«

Gašper Stopar, vodja proizvodnje valjanih profilov v SIJ Metalu Ravne in vodja inovacijske ekipe, ki je za »Optimizacijo proizvodnje ledeburitnih jekel za delo v hladnem« prav tako prejela srebrno priznanje, poudarja: »Proizvodnja orodnih jekel za delo v hladnem se v SIJ Metala Ravne povečuje, njihov delež v celotni proizvodnji se približuje 20 odstotkom. Ker je bil delež neuspele proizvodnje pri teh jeklih veliko višji od povprečja neuspele proizvodnje ostalih izdelkov, smo poiskali sistemsko in dolgoročno rešitev. Orodna jekla za delo v hladnem so namenjena našim kupcem za ciklično obremenjena orodja kot so luknjači, štance, vložki za kompaktiranje prahov, noži, orodja za kovanje, valjanje in globoki vlek.«

Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne, je povedal, da so cilji na področju inovativnosti v družbi zelo ambiciozni: »Sledimo cilju enega inovativnega predloga na zaposlenega na leto. Za dosego tega cilja je nujna visoka inovacijska kultura v podjetju. Tu gre na eni strani za zavezanost vodstva, da v inovativni dejavnosti prepozna priložnost za trajnostni razvoj in da vsem zaposlenim nudi podporo pri udejanjanju njihove inovativnosti in kreativnosti. Po drugi strani pa, kar je še bolj pomembno, zaposleni iščejo možnosti izboljšav in novih priložnosti ter jih s svojim znanjem in izkušnjami tudi uresničijo.«

SIJ Ravne System je prejemnik tretje srebrne nagrade za Skupino SIJ: »Projekt za sestrsko družbo SIJ SUZ smo zastavili celovito – sami smo razvili idejo, rešitev, pripravili načrte, avtomatizacijo in poskrbeli za izvedbo. Inovacija »Edinstveni sistem avtomatske manipulacije okroglih palic« potrjuje, da je to eden pomembnejših projektov na področju strojegradnje, saj služi kot referenčni projekt in pomeni prelomnico v nadaljnjem razvoju tega področja in družbe. Kot tipsko rešitev smo sistem že ponudili tudi na trgu, tako slovenskim kot tujim kupcem,« je povedal vodja tima avtorjev inovacije Nejc Gorinšek, SIJ Ravne Systems.

O spopadanju z novimi izzivi, ki jih prinašajo spreminjajoče se potrebe v industriji pa je Viljem Pečnik, direktor SIJ Ravne Systems, povedal: »V središču naše pozornosti so kupci – njihove želje, potrebe in pričakovanja obravnavamo celovito. Za njih nadgrajujemo obstoječe in razvijamo nove izdelke ter storitve, pri tem pa gradimo trdna in dolgoletna partnerstva, ki zagotavljajo konkurenčnost in nadaljnji razvoj družbe.«

- - -

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je sestavljena iz dveh osnovnih dejavnosti – metalurgije (osnovna dejavnost) in prehrambne dejavnosti (Skupina Perutnina Ptuj). Po prvih nerevidiranih poslovnih rezultatih za prvo polovico leta 2018 sta metalurška in prehrambna dejavnost ustvarili prihodke od prodaje v višini 557,8 milijona EUR in dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 57,4 milijona EUR.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si