USPEŠNO ZAGNANA PILOTSKA NAPRAVA ZA IZRABO ODPADNE TOPLOTE

Sporočilo za javnost

 

Ljubljana in Ravne na Koroškem, četrtek, 26. avgusta 2021 – SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ je sredi letošnjega avgusta skupaj z Institutom Jožef Stefan in partnerji iz tujine v okviru mednarodnega projekta ETEKINA uspešno zagnal pilotsko napravo za učinkovito izrabo odvečne toplote

Ravenski jeklar SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ je zagnal inovativno napravo za izrabo odvečne oziroma tehnološke toplote, ki nastane v procesih proizvodnje vrhunskih jekel. Skupaj z Institutom Jožef Stefan – Centrom za energetsko učinkovitost (IJS – CEU) in Univerzo Brunel iz Londona je v okviru štiriletnega mednarodnega pilotskega projekta ETEKINA (heat pipE TECHnologies for INdustrial Applications) vzpostavil inovativno tehnologijo toplotnih cevi, s katero zasledujejo zelo visok cilj ponovne uporabe odvečne toplote, in sicer več kot 40 odstotkov.

Projekt ETEKINA je del inovacijsko-raziskovalnega programa Evropske unije Horizon 2020 – največjega evropskega programa za spodbujanje inovativnosti. V njem tesno sodeluje deset podjetij in inštitutov iz vse Evrope, ki so združili znanje in izkušnje s ciljem prebojnega izboljšanja energetske učinkovitosti v energetsko intenzivnih proizvodnjah. V okviru projekta ETEKINA preizkušajo tri prototipe v treh različnih energetsko intenzivnih proizvodnjah – jekla (Slovenija), aluminija (Španija) in keramike (Italija).

»V uspešno zagnanem pilotskem projektu smo v SIJ Metalu Ravne kot odvečni vir toplote pričeli izrabljati energijo izpustnih dimnih plinov iz peči Allino. Dimne pline s temperaturo 450 °C, ki so prej prehajali v ozračje, zdaj kar 47-odsototno izkoristimo, kar je več od načrtovanega 40-odstotnega izkoristka. Večji del toplote bomo vračali v samo peč kot dodatno segret zgorevalni zrak, ostali del pa bomo porabili za ogrevanje prostorov SIJ Metala Ravne. Poleg učinkovite izrabe energije bomo zmanjšali tudi emisije CO2 za približno 388 ton letno.« je pojasnil Kristijan Plesnik, vodja investicij v SIJ Metalu Ravne.

Enote toplotnega izmenjevalnika v obliki toplotnih cevi so razvili strokovnjaki z angleške univerze Brunel University London, zato je bil za zagotavljanje uspešnega zagona v SIJ Metalu Ravne prisoten tudi strokovnjak in koordinator projekta prof. Hussam Jouhara: »Uspešno je zagnan prvi izmed treh načrtovanih pilotskih naprav učinkovite izrabe energije v energetsko intenzivnih panogah v projektu ETEKINA. Nameščena naprava ne posega v industrijski postopek, kar je najpomembnejše pri vseh napravah za rekuperacijo toplote.«

»Sodelovanje med IJS – CEU in podjetjem SIJ Metal Ravne pri projektu ETEKINA je dober zgled povezovanja znanosti in industrije ter prenosa znanja in inovacij za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji. Uspelo nam je potrditi tehnologijo toplotnih cevi za izrabo odpadne toplote v energijsko intenzivnem sektorju,« je poudaril dr. Fouad Al-Mansour, vodja raziskovalne skupine in nosilec projekta na IJS – CEU.

Alojz Buhvald, izvršni direktor za predelavo jekla, je dodal: »V SIJ Metalu Ravne že od leta 2015 izkoriščamo odvečno toploto, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči v jeklarni in jo preko distributerja namenjamo za potrebe daljinskega ogrevanja občine Ravne na Koroškem in bazenov Športnega centra Ravne na Koroškem. Odvečno toploto peči za ogrevanje gredic Allino v valjarni pa bomo namenili za interno uporabo. Skupaj s strokovnjaki z Univerze Brunel in Instituta Jožef Stefan pa bomo v prihodnje preučili še druge trenutno neizkoriščene potenciale virov v naši proizvodnji.«

 

---

 

Skupina SIJ je po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem četrtletju leta 2021 ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje (10,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 17,9 milijona evrov (29,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem četrtletju leta 2021 namenila 15,0 milijona evrov (dvakrat več kot v enakem obdobju lani). Skupina SIJ je v prvih treh mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila tri milijone evrov dobička.

 

 

 

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Anja Potočnik, specialistka za medije in interno komuniciranje,

Korporativno komuniciranje

 

Telefon: +386 1 242 98 18

Mobitel: +386 51 693 184

E-naslov: anja.potocnik@sij.si