V SIJ ACRONIJU PO OKVARI VALJAVSKEGA OGRODJA V VROČI VALJARNI PONOVNO ZAGNALI PROIZVODNJO

V družbi SIJ Acroni so po večji poškodbi glavnega motorja valjavskega ogrodja (t. i. blooming) v Vroči valjarni z mesecem oktobrom ponovno zagnali proizvodnjo. Na delovna mesta so se tudi že vrnili zaposleni, v družbi SIJ Acroni pa so ob dogodku ohranili vsa delovna mesta. Zahtevno popravilo so v sodelovanju z zunanjimi partnerji uspešno zaključili v treh mesecih, kar je skladno s prvotnimi ocenami.

Do večje poškodbe glavnega motorja valjavskega ogrodja v Vroči valjarni je prišlo v mesecu juliju. Poškodovanih v dogodku ni bilo. V družbi SIJ Acroni so po dogodku nemudoma združili moči s ciljem čimprejšnjega ponovnega zagona proizvodnje v Vroči valjarni ter so obdobje uspešno premostili na stabilnih temeljih preteklega poslovanja. Bo pa večja poškodba valjavskega ogrodja v Vroči valjarni, ki je začasno ustavila pomemben del proizvodnje družbe SIJ Acroni, imela vpliv na poslovanje družbe SIJ Acroni in Skupine SIJ v prihodnje. Skupina SIJ in družba SIJ Acroni imata sicer za tovrstna tveganja sklenjeno ustrezno zavarovanje.

- - - 

Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi. Zavezani smo h globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope. Svojo trajnostno naravnanost načrtujemo konec leta 2023 potrditi s pridobitvijo certifikata po zahtevnem standardu ResponsibleSteel. S tem se nameravamo umestiti med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu. Naši največji družbi sta sodobni reciklažni jeklarni, naše jeklo pa reciklirano, saj je izdelano iz jeklenega odpadka. Z več kot 3.800 zaposlenimi smo eden največjih delodajalcev v Sloveniji in steber slovenskega jeklarskega sektorja. Uvrščamo se med vodilne slovenske izvoznike. Približno 85 odstotkov svojih prihodkov ustvarimo na tujih trgih.

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Korporativno komuniciranje
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si