Z NALOŽBO V EPŽ4 ŠE ODLOČNEJE V NAJZAHTEVNEJŠE INDUSTRIJE

Sporočilo za javnost

 

Ravne na Koroškem, 21. 10. 2021 _ V SIJ Metalu Ravne so namenu predali novo, 6,8 milijona evrov vredno naložbo v elektropretaljevanje pod žlindro EPŽ4, ki bo omogočala za več kot 60 odstotkov večjo proizvodnjo vrhunskih jekel EPŽ, po katerih je veliko povpraševanje iz najzahtevnejših industrij, kot so energetika, naftna, plinska in letalska industrija ter druge.

SIJ Metal Ravne, druga največja družba v Skupini SIJ in tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropski uniji, je namenu predal najsodobnejšo 20-tonsko napravo za elektropretaljevanje pod žlindro EPŽ4, ki bo zadostila naraščajočemu povpraševanju po jeklih EPŽ. Naložba v skupni vrednosti 6,8 milijona evrov, od tega 3,7 milijona za napravo EPŽ4, omogoča večjo proizvodnjo čistejših jekel z boljšimi preoblikovalnimi lastnostmi za ingote do 20 ton, s tem pa dodatno širitev prodajnih trgov ter utrditev položaja na zahtevnem nišnem jeklarskem trgu orodnih in specialnih jekel. Z naložbo bodo v družbi SIJ Metal Ravne okrepili položaj na trgu orodnih jekel in še odločneje vstopili na področje izjemno zahtevnih drugih specialnih in nerjavnih jekel, katerih končni porabniki so kupci najzahtevnejših industrij, kot so energetika, naftna in plinska industrija ter druge. Lani pa je SIJ Metal Ravne s certifikatom ISO 9100 odločno vstopil tudi na trg letalske industrije, ki ga nadalje intenzivno razvija.

»Naložba v EPŽ4 bo omogočila SIJ Metalu Ravne povečanje proizvodnje in prodaje najzahtevnejših proizvodov višjega cenovnega razreda za kar 60 odstotkov. Gre za čistejša jekla z boljšimi preoblikovalnimi, mehanskimi, korozijskimi, električnimi, magnetnimi in drugimi lastnostmi, po katerih je vse večje povpraševanje iz najzahtevnejših industrij, kot so energetika, naftna, plinska in letalska industrija ter druge,« je poudaril glavni direktor SIJ Metala Ravne Borut Urnaut. Nova naprava EPŽ4 se od drugih treh razlikuje tako v konstrukcijskem konceptu kot tudi v načinu upravljanja. Ima namreč dve statični talilni mesti, kar omogoča sočasno delo na dveh ingotih hkrati.

»Z novo napravo EPŽ4 SIJ Metal Ravne zaključuje prvo fazo stomilijonskega investicijskega cikla – letos spomladi so že zagnali novo, popolnoma avtomatizirano linijo za toplotno obdelavo v kovačnici, končuje se tudi investicija v odpraševalno napravo in nadaljuje se avtomatizacija valjarne,« je povedal Tibor Šimonka, glavni podpredsednik Skupine SIJ, in poudaril: »Za nove tehnologije za proizvodnjo in predelavo jekla bomo v Skupini SIJ do leta 2025 namenili približno 300 milijonov evrov.«

Minister za gospodarstvo in tehnologijo Zdravko Počivalšek: »Dejstvo je, da razvoja ni mogoče ustaviti. Lahko se le odločimo - bomo stopili na ta vlak razvoja ali bomo capljali za njim? To velja tako za podjetja kot za države. Danes je razvoj, bolj kot kadarkoli povezan z zelenim prehodom in digitalizacijo, ki je v energetsko intenzivnih industrijah toliko večji izziv, a obenem prinaša tudi več prednosti. Kot pravi pregovor, se najboljše jeklo kali v najbolj vročem ognju. Da ta ogenj ne ugasne, se je potrebno neprestano posodabljati in preobražati, kar je tudi ključni namen nove Slovenske industrijske strategije 2021-2030, ki jo je Vlada RS sprejela junija letos. Skupaj v dialogu z gospodarstvom smo ugotovili, da potrebujemo industrijo, ki bo zelena, ustvarjalna in pametna in veseli me, da se bomo tudi na poti do podnebno nevtralne Evrope lahko zanesli na Skupino SIJ.«

Ravenska železarna, predhodnik današnjega SIJ Metala Ravne, je bila tudi med pionirji postopka EPŽ, ko je že leta 1972 ena prvih na svetu vpeljala to napredno metodo obdelave jekla v svoj proizvodni program.

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina. Njeni izdelki zasedajo vodilne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji, med največjimi slovenskimi izvozniki in med najpomembnejšimi zaposlovalci v Sloveniji.

 

Skupina SIJ je po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem polletju leta 2021 ustvarila 451,6 milijona evrov prihodkov od prodaje (24,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 43,6 milijona evrov (91 odstotkov več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem polletju leta 2021 namenila 29,1 milijona evrov (10 milijonov več kot v enakem obdobju lani). Skupina SIJ je v prvih šestih mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila 10 milijonov evrov dobička.

 

 

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si