Jeklarski laboratorij

Jeklarski laboratorij je opremljen s sodobno merilno opremo, ki omogoča analize različnih materialov skladno z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.

Izvajamo:

i) Analize nizkolegiranih, visokolegiranih, manganovih in orodnih jekel

ii) Žlinder

iii) Kontrolo vhodnih surovin

Oprema:

i) OES spektrometer

ii) XRF spektrometer

iii) LECO CS analizator

iv) LECO ON analizator

v) TGA analizator

vi) Talilnik

vii) Stiskalnica za pripravo briketov

viii) Merilnik radioaktivnosti