Kemijski laboratorij

SIJ Acroni d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-047 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Poleg akreditiranih storitev, ki jih izvajamo na področju »Okolje in vzorci iz okolja (vode, odpadki)«  ponujamo tudi ostale neakreditirane storitve. Nabor akreditiranih metod je razviden iz priloge akreditacijske listine (Priloga-k-akreditacijski-listini)).

Na vseh področjih svoje dejavnosti smo visoko strokovno usposobljen, kakovosten, hiter in zanesljiv partner pri izvajanju laboratorijskih storitev.

Storitve izvajamo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi s sodobno merilno opremo. Preskusne metode razvijemo in prilagodimo tudi zahtevam odjemalcev.

Laboratorij nudi storitve po konkurenčnih cenah v dogovorjenem roku.

Osebje v kemijskih laboratorijih, ki delujejo v okviru službe Kakovost zagotavlja kakovostno izvajanje kemijskih analiz.

Na področju varovanja okolja spremljamo delovanje industrijskih čistilnih naprav, izvajamo monitoring odpadnih vod in izdelujemo ocene odpadkov za potrebe podjetja, kot tudi za zunanje odjemalce.

KATALOGI IZDELKOV

 

Vzorčimo

  • Odpadne vode (industrijske, komunalne)
  • Odpadke

Analiziramo

  • Kovinske materiale (jekla, nikljeve zlitine, kositrove zlitine, bakrove zlitine, aluminijeve zlitine, spajke…) 
  • Vhodne materiale za proizvodnjo (Fe-legure, apno, olje, lake, kisline... )
  • Odpadke, prahove, mulje ...
  • Žlindre 
  • Odpadne vode (industrijske, komunalne)
  • Tehnološke in kotlovske vode
  • Maziva 
  • Itd.

Zmogljivosti
Sodobna merilna oprema, akreditirane metode in uspešno sodelovanje pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah zagotavljajo kakovost naših laboratorijskih storitev.

Delovni čas
Ponedeljek – petek: 8. - 15. ure.
Osebje izvaja storitve tudi na terenu. Glede na dogovor z naročnikom po potrebi izvajamo posamezne aktivnosti tudi izven delovnega časa.

Povpraševanje in naročilo
Povpraševanje in naročanje se lahko posredujete po telefonu, elektronski pošti ali v pisni obliki.

Obveznosti naročnika
Naročnik je dolžan zagotoviti vse potrebne informacije o predmetu ponudbe..

Cene storitev
Na podlagi povpraševanja in dogovora z naročnikom se za vsakega naročnika pripravi konkretna ponudba. Le ta se izdela v pisni obliki ter se naročniku posreduje na njegov naslov. Davek na dodano vrednost v ceni storitve ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.

Nepredvidena dodatna dela in ponovitve
V primeru nepredvidenih dodatnih del ali v primeru ponovitve storitve ali delov storitve, ki so posledica lastnosti predmeta storitve, se izdela aneks k ponudbi, ki krije stroške nepredvidenih dodatnih del ali ponovitve storitve.

Veljavnost ponudbe
Ponudba zavezuje SIJ Acroni d.o.o. za čas, ki je naveden v ponudbi.

Neizvedljivost naročila
Če SIJ Acroni d.o.o. zaradi lastnosti predmeta storitve ne more v popolnosti izpolniti naročila, je upravičen do plačila dela, ki ga je že opravil.

Preklic naročila
Naročnik lahko svoje naročilo spremeni oz. prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. Prejemamo le pisne spremembe oz. preklice naročil.

Plačilo
Po opravljeni storitvi SIJ Acroni d.o.o. se naročniku izstavi končni račun za opravljeno storitev, razen, če je v pogodbi določeno drugače. SIJ Acroni d.o.o. si pridržuje pravico zadržanja dokumentacije ali predmeta storitve do popolnega poplačila računa. Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

Pravice
SIJ Acroni d.o.o. zadržuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve SIJ Acroni d.o.o.

Pritožbe in prizivi
Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev SIJ Acroni d.o.o. predložiti v roku 15 dni od prejema poročila. Pritožbe se sprejemajo samo v pisni obliki.
Postopek za pritožbe je naročnikom na zahtevo dosegljiv na sedežu podjetja (Cesta borisa Kidriča 44,4270 Jesenice) oziroma preko elektronske pošte.

 

Pia Dolinar
Vodja kemijskega laboratorija
Tel. +386 4 584 1107
E-pošta: pia.dolinar@acroni.si 
Cesta Borisa Kidriča 44
4270 Jesenice

Tradicija, znanje, kakovost, konkurenčnost