Strokovna knjižnica

Strokovna knjižnica v SIJ Acroniju deluje kot specialna knjižnica, ki poleg glavnega področja črne metalurgije razpolaga z informacijami in gradivi strokovnih znanstvenih področij materialov, strojništva, ekonomije, energetike, elektrotehnike, elektronike, računalništva, kemije, fizike, matematike, upravljanja, vodenja, varstva okolja, prava.

Storitve knjižnice, ki jih poleg zaposlenih v družbi Acroni, d.o.o. lahko koristijo tudi zunanji uporabniki so:

Informacijske storitve

 • selektivna diseminacija informacij (SDI),
 • retrospektivna poizvedba (RP),
 • posredovanje informacij, povezanih s standardi npr.: veljavnost, informacije o tujih oznakah jekel in njih primerjave,
 • tematske poizvedbe iz evropskih in ameriških standardov (jekla),
 • poizvedbe iz on-line povezav: SIST, ISO, IEC, nacionalnih zbirk: DIN, BS, NF, virtualne knjižnice Slovenije COBISS/OPAC


Izposoja iz lastnega fonda

 • knjige, monografije, priročniki, slovarji, raziskovalne naloge, zborniki posvetovanj, referenčna literatura, disertacije,
 • slovenske revije in časopisi,
 • tuje revije, standardi, prospektno gradivo in podatkovne zbirke


Medbibliotečna izposoja

Fotokopiranje knjižnega gradiva

Izobraževanje uporabnikov

Organiziranje predstavitvenih razstav in razstav novosti

Referalna dejavnost

Marketinške aktivnosti: promoviranje informacij in nudenje informacijskih uslug drugim raziskovalnim enotam

Delo knjižnice je obvladovano s programsko opremo:

 • COBISS2/Katalogizacija (licenca za vnos novih oz. prvih zapisov v COBISS in prevzemanje zapisov iz baze podatkov WorldCat v formatu MARC 21);
 • COBISS3/Nabava (monografske in serijske publikacije);
 • COBISS3/Zaloga (knjige, revije, časopisi, znanstvena dela – npr.raziskovalne naloge, diplomske naloge, doktorske disertacije,…);
 • COBISS3/Izposoja (evidenca o članih, izposojenih knjigah, revijah;  rezervacije, kroženje serijskih publikacij);
 • COBISS3/Medknjižnična izposoja (izposoja gradiva iz knjižnic, ki delujejo v sistemu COBISS in izposoja lastnega gradiva drugim knjižnicam


S pomočjo Knjižnično informacijskega sistema (KIS-a) pa knjižnica vodi evidenco standardov in uporabnikov le-teh.