Karierni razvoj

SIJ Acroni je največji zaposlovalec v Zgornjesavski regiji. Odgovorno ravnanje do zaposlenih družbi prinaša visok ugled. Stremimo k poslovni odličnosti, zato do zaposlenih pričakujemo zavzetost, ciljno usmerjenost in samoiniciativnost. V središču poslovnih uspehov so zaposleni, zato gradimo podporno okolje, ki vzpodbuja timsko delo, kreativnost in inovativne pristope k delu. S premišljeno politiko zaposlovanja in stalnim izobraževanjem tako preko formalnih programov kot tudi konferenc in seminarjev skrbimo za ustrezno strokovnost in znanje naših zaposlenih, zaradi specifičnosti proizvodnje so zaposleni tudi stalno vključeni v naše sisteme internih izobraževanj.  

Varno in zdravo delovno okolje je je ključno za doseganje poslovnih ciljev, zato se intenzivno preko programov ozaveščanja ter preventive ter z spremembo načinov in procesov dela posvečamo ohranjanju zdravja  zaposlenih in preprečevanju poškodb pri delu.

Poleg stimulativnega nagrajevanja skrbimo tudi za varno starost, saj imamo oblikovano pokojninsko shemo pri Pokojninski družbi A.

SIJ Acroni dosledno sledi zakonodaji in veljavnim kolektivnim pogodbam ter nadurno delo plačuje z ustrezno višjimi plačili, prav tako pa za plačila uporablja samo denarna sredstva.